Προϊόντα

-IMS (instrument management system) 

-Διαγνωστικα

  • Ανιχνευτήρες
  • Απολυμαντικά
  • Βαμβακολαβίδες
  • Κάτοπτρα

 -Περιοδοντίου

 -Χειρουργικά

 -Εξακτικά

 -Ρητινών

 -Ενδοδοντίας

 


Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, null given in H:\root\home\crsshelpdesk-001\www\ipmdental\www\libraries\expose\core\layout.php on line 117